Seramik dan Glaze Warna

Pottery Glaze Colors and Factors yang Mempengaruhi Mereka

Warna-warna dalam glazes dipengaruhi oleh tanah liat, slip, kotoran, atau kawasan bawah tanah di bawahnya. Walau bagaimanapun, kebanyakan warna seramik adalah hasil oksida metalik yang tersebar di kain glas itu sendiri. Di bawah keadaan yang berbeza-beza, pewarna ini dapat memberikan hasil yang sangat berbeza.